Mixed Finns turvallisemman tilan periaatteet:

Mixed Finns ry on sitoutunut siihen, että se luo mahdollisimman hyvät edellytykset kunnioittavalle ympäristölle kaikessa toiminnassaan. Emme hyväksy rasismia tai minkäänlaista muutakaan syrjintää tai häirintää toiminnassamme, vaan puutumme siihen aina aktiivisesti. Turvallisemman tilan periaatteiden avulla pyrimme varmistamaan sen, että kaikki osallistujat voivat tulla omana itsenään tapahtumiimme ja kokea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Uskomme, että turvallinen, huomioitu ja arvostettu olo ovat edellytyksiä toimivalle (yhdessä)olemiselle, oppimiselle ja jakamiselle.

Emme ole keksineet näitä periaatteita itse, vaan tutustuneet monen eri tahon periaatteisiin sekä keskustelleet yhteisömme kanssa. Kiitämme Anti-Racist Forumia, Koneen säätiötä, Suomen YK-liittoa, Vantaan tyttöjen tilaa ja yhdenvertaisuus.fi -sivustoa. 

 

Pyydämme osallistujiamme sitoutumaan seuraaviin periaatteisiin:

1.

Oleta muista moninaisuutta (jos oletuksia tarvitsee ylipäänsä tehdä) ja anna kaikille tilaa määritellä itse itsensä.

2.

Ole tietoinen omista etuoikeuksistasi ja siitä, kuinka voit toiminnallasi vaikuttaa muihin. Ole tietoinen siitä, kuinka sanasi, mielipiteesi ja tunteesi vaikuttavat yhteiseen tilaan. Anna kaikille tilaa osallistua.

3.

Kunnioita jokaista tilassa olevaa sekä heidän fyysistä ja psyykkistä tilaansa. Älä esimerkiksi koske toiseen ilman lupaa tai kysy liian henkilökohtaisia kysymyksiä.

4.

Älä toisinna loukkaavia ilmaisuja tai ylipäänsä stereotypioita omassa puheessasi tai käyttäytymisessäsi edes esimerkin tai huumorin muodossa.

5.
Ota vastaan palautetta ja rakentavaa kritiikkiä.
6.
Kaikki ovat vastuussa turvallisemman tilan luomisesta ja toivomme kaikkien puuttuvan epäasialliseen käyttäytymiseen. Saat halutessasi antaa rakentavaa palautetta epäasiallisesta kielenkäytöstä tai käytöksestä. Voit aina tuoda asian esille tapahtuman turvahenkilöille, jos et itse pysty puuttumaan aktiivisesti tilanteeseen.

7.

Jos jokin tilanne tuntuu epämukavalta, pyydämme kertomaan asiasta matalalla kynnyksellä tapahtuman turvahenkilöille. Kaikissa tapahtumissa on nimettynä turvahenkilöt, joille voi ilmoittaa häirinnästä koko tapahtuman ajan. Tapahtumista lähetetään jälkeenpäin myös anonyymi palautelomake, jossa voi raportoida epäasiallisesta käytöksestä.

8.

Jos joku toimii syrjivästi tai rikkoo muuten turvallisemman tilan periaatteita, järjestäjät arvioivat tilanteen ja toimivat sen mukaisesti. He voivat esimerkiksi käydä keskustelua syrjivästi toimineen kanssa tai antaa varoituksen.

9.
Jos joku toistuvasti rikkoo turvallisemman tilan periaatteita siitä huolimatta, että heitä on pyydetty lopettamaan kyseinen käytös, on järjestäjillä oikeus poistaa henkilö tilasta.

Tietosuojaseloste

Mixed Finns turvallisemman tilan periaatteet

© Mixed Finns 2022 All rights reserved