Yhteisö ruskeille mixed-suomalaisille

Antirasismikoulutukset organisaatioille

Meistä

Me olemme Mixed Finns, yhteisö ruskeille mixed-suomalaisille. Tavoitteenamme on laajentaa kuvaa suomalaisuudesta sekä lisätä tietoa antirasismista. Koska yhä useampi suomalainen elää kahden tai useamman kulttuurin risteymässä, koemme tärkeäksi nostaa tätä näkökulmaa esiin yhteiskuntamme eri osa-alueilla. Näin voimme rakentaa moninaisempaa, yhdenvertaisempaa ja inklusiivisempaa Suomea.

Tarjoamme niin vertaistukea mixed-suomalaisille kuin myös koulutuksia antirasismista organisaatioille. Työhömme voit tutustua esimerkiksi tutkimalla sisältöjämme Instagramissa sekä kuuntelemalla MIKS PODIamme. Olemme julkaisseet syksyllä 2022 tietokirjan MIXED – Suomalaista elämää kulttuurien risteymässä

Alice Jäske

Alice Jäske

Kasvatustieteen maisteri, joka tarkastelee antirasismia erityisesti koulutuksellisesta näkökulmasta. Alice on gradussaan tutkinut suomalaisen koulutusjärjestelmän valkonormatiivisuutta. Hän on myös tehnyt töitä niin opettajana, nuorisotyöntekijänä kuin kouluttajana.

Priska Niemi-Sampan

Priska Niemi-Sampan

Sosiaalipsykologi ja valtiotieteiden maisteri. Priska on perehtynyt antirasismiin nimenomaan identiteetin ja yksilöiden sekä ryhmien välisten suhteiden näkökulmasta. Hän on myös tehnyt töitä verkkohäirinnän, kouluttamisen ja markkinoinnin parissa.

Janina Waenthongkham

Janina Waenthongkham

Valtiotieteiden kandidaatti, opintosuuntana maailmanpolitiikka. Janina on keskittynyt antirasismiin rakenteellisella tasolla. Hän on myös tehnyt töitä sisällöntuottamisen ja inklusiivisen viestinnän parissa.

Tietokirjamme
MIXED – Suomalaista elämää kulttuurien risteymässä

Millaista on nykypäivän suomalaisuus?
Kattava tietokirja taltioi mixed-suomalaisten kokemuksia ja esittelee antirasismin periaatteita.

Mixed päivittää kuvaa suomalaisuudesta. Kirja sisältää haastattelujen pohjalta koottuja tarinoita, jotka kuvaavat elävästi ja samaistuttavasti mixed-suomalaisten kokemuksia. Lisäksi kirjassa käydään kattavasti läpi esimerkiksi antirasismin käsitteistöä ja rasismiin liittyviä ilmiöitä. Monipuolinen teos toimii tietopakettina mixed-suomalaisten identiteeteistä Suomessa sekä tarjoaa työkaluja omien kokemusten sanoittamiseen. Lue lisää täältä.

Millaista on nykypäivän suomalaisuus?
Kattava tietokirja taltioi mixed-suomalaisten kokemuksia ja esittelee antirasismin periaatteita.

Mixed päivittää kuvaa suomalaisuudesta. Kirja sisältää haastattelujen pohjalta koottuja tarinoita, jotka kuvaavat elävästi ja samaistuttavasti mixed-suomalaisten kokemuksia. Lisäksi kirjassa käydään kattavasti läpi esimerkiksi antirasismin käsitteistöä ja rasismiin liittyviä ilmiöitä. Monipuolinen teos toimii tietopakettina mixed-suomalaisten identiteeteistä Suomessa sekä tarjoaa työkaluja omien kokemusten sanoittamiseen. Lue lisää täältä.

Tulevat tapahtumat

Vuoden viimeinen vertaistapahtuma järjestetään joulukuussa etänä!

Kahden kerran tapahtumassa pohditaan millaista on  elää mixed-suomalaisena Suomessa.

Järjestämme tapahtuman yhteistyössä psykologi Filippa Vinkin kanssa. 

Filippa on mielenterveyden ja yksilön psykologisen kehityksen asiantuntija. Työssään hän on keskittynyt erityisesti psykologisen pahoinvoinnin hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä lasten ja nuorten kehityksen tukemiseen. Suomalais-nigerialainen Filippa nostaa sosiaalisen median kautta (@thebrownpsychologist) esille rakenteellisen rasismin vaikutuksia BIPOC-yksilöiden psykologiseen hyvinvointiin sekä omakuvan kehittymiseen. 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla sukellamme valkonormatiivisen yhteiskuntamme juurille itsenäisyyspäivän kynnyksellä. Syvennymme tarkastelemaan, miten valkonormatiivisuus on vaikuttanut meihin mixed-suomalaisiin ja identiteetin rakentumiseen.

Toisella kerralla Filipan työpajassa opimme ymmärtämään lisää identiteetin rakentumisesta ja vähemmistöstressin vaikutuksista tähän prosessiin. Filipan johdolla reflektoimme sitä, kuinka näemme itsemme yksilöinä suomalaisessa yhteiskunnassa ja miten tämä kaikki vaikuttaa psykologiseen hyvinvointiimme. 

📕Kaikki osallistujat saavat itselleen myös MIXED – suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirjan, jota käytetään työkaluna tapaamisissa. Kirja postitetaan osallistujille. 

Tapaamisissa opitaan mixed-suomalaisuudesta, valkonormatiivisuudesta, vähemmistöstressistä ja mixed-identiteetin muodostumisesta. Tämän lisäksi käsittelemme näitä aiheita lukemalla, keskustelemalla pienryhmissä ja tekemällä itsenäisiä reflektointitehtäviä. 

Vertaistapahtuma on tarkoitettu vain mixed-suomalaisiksi identifioituville. Mixed Finnsin tapahtumissa noudatetaan aina turvallisemman tilan periaatteita. Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö ja Helsingin kaupunki. 

🖥Missä? Etänä Zoomissa

🗓Milloin? 
Maanantai 4.12. klo 17-19
Keskiviikko 13.12. Klo 17-19

Varmistathan ennen ilmoittautumista, että pystyt osallistumaan kumpaankin tapaamiseen.

👉🏽Ilmoittautuminen avautuu torstaina 2.11. klo 12:00 tällä lomakkeella.

Mitä mixed-lapsen huoltajan olisi hyvä tietää rasismista ja mixed-suomalaisuudesta*? Kaipaisitko ajatusten vaihtoa näistä aiheista muiden mixed-perheiden kanssa? 

🎉Mixed Finns ry ja Yhteiset Lapsemme ry järjestävät lapsen oikeuksien viikon kunniaksi vertaistapahtuman mixed-perheille Helsingissä 23.11. Klo 17-19.

Tapahtumassa järjestetään työpaja mixed-lasten huoltajille sekä ohjelmaa lapsille. Työpajassa käydään läpi mixed-suomalaisuutta ja rasismia ilmiöinä sekä keskustellaan vertaistuellisissa pienryhmissä. 4-12-vuotiaille lapsille järjestettävä ohjelma liittyy heidän omien vahvuuksiensa tunnistamiseen. Huomioithan, että pienillä lapsilla (4-7-vuotiaat) tulee olla oma vastuuaikuinen mukana. Tapahtuman lopuksi on myös yhteistä ohjelmaa koko perheelle. 

Vertaistapahtuma järjestetään suomeksi, mutta aikuisten työpajan pienryhmäkeskusteluissa on mahdollisuus osallistua myös englanniksi. Tapahtumassa noudatetaan Mixed Finnsin turvallisemman tilan periaatteita. 

Mitä? Vertaistapahtuma mixed-perheille

Missä? Helsinki, tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille. Tila on esteetön.

Milloin? Torstaina 23.11. Klo 17-19. 

Ilmoittautuminen avautuu keskiviikkona 1.11.2023 klo 12 tällä lomakkeella.

*Mixed-suomalaiset ovat  laaja ja moninainen joukko, jonka ytimessä on itseidentifiointi. Termillä tarkoitetaan kokemusta kuviteltujen eri “rotujen” ja/tai kulttuurien risteymässä olemisesta. Kokemukseen voi liittyä ristiriitaisia odotuksia, ennakkoluuloja ja toiseuttamista. Mixed-suomalaisten moninaisessa joukossa moni painii sen kanssa, saavatko he kuulua suomalaisuuteen vai eivät. Mixed-suomalaisuuteen kuuluu olennaisesti ajatus ruskeudesta, sillä kohderyhmään kuuluvat tulevat rodullistetuiksi negatiivisesti ja näin ollen kohtaavat rasismia.

Missä? 
Helsinki, tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille

Milloin? 
Tiistai 21.3. 17.30-19.30 
Tiistai 28.3. 17.30-19.30 

Ilmoittaudu tästä 14.2.23 alkaen.

Miten monikielisyys vaikuttaa mixed-suomalaisen identiteetin rakentumiseen? Mixed Finnsin ensimmäisessä lukupiirissä keskustellaan monikielisyydestä ja sen vaikutuksesta itseen. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Familia ry:n kanssa. 

Tapaamisissa pohditaan aihetta sekä rennosti että syvällisesti vertaisryhmän kesken tapahtuman vetäjien Alice Jäsken ja Priska Niemi-Sampanin johdolla. Luvassa on pientä purtavaa ja aiempien tapahtumien perusteella suuria oivalluksia! Kaikki osallistujat saavat itselleen myös MIXED – suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirjan, jota käytetään työkaluna tapaamisissa.  

Vertaistapahtuma on tarkoitettu vain mixed-suomalaisiksi identifioituville. Mixed Finnsin tapahtumissa noudatetaan aina turvallisemman tilan periaatteita. Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö ja Helsingin kaupunki. 

Missä? 
Helsinki, tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille

Milloin? 
Torstai 27.4. 17.30-19.30
Maanantai 8.5. 17.30-19.30

Ilmoittaudu tästä 22.3.23 alkaen.

Kuinka mixed-suomalaisuus on vaikuttanut ihmissuhteisiisi? Onko aihe tullut esiin ystävien, deittikumppanien tai vaikkapa lasten kanssa? Tässä lukupiirikokonaisuudessa käsitellään ihmissuhteita monista eri näkökulmista ja jaetaan – omia rajoja kunnioittaen – niihin liittyviä aallon huippuja, pohjia ja kaikkea siltä väliltä!

Tapaamisissa pohditaan aihetta sekä rennosti että syvällisesti vertaisryhmän kesken tapahtuman vetäjien Alice Jäsken ja Priska Niemi-Sampanin johdolla. Luvassa on pientä purtavaa ja aiempien tapahtumien perusteella suuria oivalluksia! Kaikki osallistujat saavat itselleen myös MIXED – suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirjan, jota käytetään työkaluna tapaamisissa. 

Vertaistapahtuma on tarkoitettu vain mixed-suomalaisiksi identifioituville. Mixed Finnsin tapahtumissa noudatetaan aina turvallisemman tilan periaatteita. Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö ja Helsingin kaupunki. 

Missä? 
Etänä Zoomissa.

Milloin? 
Torstai 25.5. klo 17.00-19.00
Torstai 8.6. klo 17.00-19.00

Ilmoittaudu tästä 17.4.23 alkaen.

Mitä kaikkea ihanaa mixed-suomalaisuus on tuonut elämääsi? Mixed Finnsin etälukupiirissä jaetaan mixed-elämän iloja ja uppoudutaan omiin vahvuuksiin. Toisella tapaamiskerralla tehdään myös tilaa onnellisuudelle!

Tapaamisissa pohditaan aihetta sekä rennosti että syvällisesti vertaisryhmän kesken tapahtuman vetäjien Alice Jäsken ja Priska Niemi-Sampanin johdolla. Luvassa on myös vierailevan asiantuntijan Dara Coachingin Aïcha Haïdaran vetämä työpaja, jossa pohditaan selfcarea ja onnellisuutta. Täältä saat lisätietoja Dara Coachingista: https://www.instagram.com/daracoaching/

Kaikki osallistujat saavat itselleen myös MIXED – suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirjan, jota käytetään työkaluna tapaamisissa.

Vertaistapahtuma on tarkoitettu vain mixed-suomalaisiksi identifioituville. Mixed Finnsin tapahtumissa noudatetaan aina turvallisemman tilan periaatteita. Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö ja Helsingin kaupunki. 

Missä? 
Helsinki, tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille.

Milloin? 
Tiistai 2.5. klo 17.30-20 
Tiistai 16.5. klo 17.30 -20 
Tiistai 23.5. klo 17.30-20

Ilmoittaudu tästä 30.3.23 alkaen.

Onko sisälläsi kuiskinut jo pidempään tarina, joka haluaa saada ääriviivansa paperille? Tai ehkä olet halunnut kokeilla kirjoittamista, mutta sopivaa porukkaa ei ole tullut vastaan? Mixed Finnsin ensimmäisessä luku- ja kirjoituspiirissä lämmitellään omia kirjoittajan taitoja matalan kynnyksen kirjoitusharjoituksilla ja lempeällä palautteella. Tapaamisten aikana voi myös halutessaan työstää yhtä pidempää tekstiä. Aiempaa kirjoituskokemusta ei tarvitse olla!

Tapaamisissa kirjoitetaan ja jaetaan ajatuksia kirjoittamisesta vertaisryhmän kesken tapahtuman vetäjien Alice Jäsken ja Priska Niemi-Sampanin johdolla. Luvassa on myös kustannustoimittajan puheenvuoro. Kaikki osallistujat saavat itselleen myös MIXED – suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirjan, jota käytetään työkaluna tapaamisissa. Tapahtuma tehdään yhteistyössä kustannusyhtiö Kosmoksen kanssa.

Vertaistapahtuma on tarkoitettu vain mixed-suomalaisiksi identifioituville. Mixed Finnsin tapahtumissa noudatetaan aina turvallisemman tilan periaatteita. Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö ja Helsingin kaupunki. 

Missä? 
Helsinki, tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille.

Milloin? 
Torstai 1.6. klo 17.30-20 
Keskiviikko 7.6. klo 17.30-20 
Torstai 15.6. klo 17.30-20

Ilmoittaudu tästä 24.4.23 alkaen.

Millaisen kirjeen kirjoittaisit nuorelle itsellesi nyt? Kuorruttaisitko kirjepaperin kannustavilla sanoilla vai hyvillä neuvoilla tulevaisuutta ajatellen? Mixed Finnsin toisessa luku- ja kirjoituspiirissä pohditaan omaa nuoruutta ja tehdään matalan kynnyksen kirjoitusharjoituksia. Lopputuotoksena syntyy juhlava/hauska/haikea/polveileva/younameit kirje nuorelle itselle. 

Tapaamisissa kirjoitetaan ja jaetaan ajatuksia niin nuoruudesta kuin kirjoittamisesta vertaisryhmän kesken tapahtuman vetäjien Alice Jäsken ja Priska Niemi-Sampanin johdolla. Luvassa on myös kustannustoimittajan puheenvuoro. Kaikki osallistujat saavat itselleen myös MIXED – suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirjan, jota käytetään työkaluna tapaamisissa. Tapahtuma tehdään yhteistyössä kustannusyhtiö Kosmoksen kanssa.

Vertaistapahtuma on tarkoitettu vain mixed-suomalaisiksi identifioituville. Mixed Finnsin tapahtumissa noudatetaan aina turvallisemman tilan periaatteita. Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö ja Helsingin kaupunki. 

Yhteisö

Rakas mixed-suomalainen, tervetuloa joukkoomme!

Tämä yhteisö on sinua varten. Tarjoamme paljon erilaisia työkaluja oman kulttuurisen identiteetin tutkimiseen sekä vertaistukea jokapäiväiseen elämään. Meille on tärkeää noudattaa jokaisessa tapahtumassamme turvallisemman tilan periaatteita.

Jos kaipaat työkaluja antirasismin perusteisiin sekä oman hyvinvoinnin tukemiseen, tutustu vertaismateriaalipakettiimme. Lisäksi monet mixed-suomalaiset ovat samaistuneet Instagram-postauksiimme sekä MIKS PODI -jaksoihimme. Tämän lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia mixed-suomalaisille.

Koulutus

Kaivataanko organisaatiossanne tukea antirasismin teemoissa? Tarjoamme niin luentoja, koulutuksia kuin jonkin tietyn osa-alueen strategista tarkastelua antirasistisin linssein.

Tarjouspyynnön voit jättää meille täältä.

Voit tutustua tästä avoimeen koulutusmateriaaliimme, jossa käydään läpi antirasismin peruskäsitteitä sekä antirasistisia työkaluja koulutuspuolella. Suosittelemme myös kuuntelemaan MIKS PODIn jakson, joka käsittelee työelämää antirasistisesta näkökulmasta.

Olemme kouluttaneet niin opetushenkilökuntaa, opiskelijoita, järjestötoimijoita kuin eri alojen ammattiryhmien edustajia. Alta voit lukea, millaista palautetta olemme saaneet:

Mediassa

Ota yhteyttä

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme tai tilata koulutuksen organisaatiollenne? Voimme kouluttaa erilaisia yhteisöjä, pitää puheenvuoroja tai järjestää tapahtumia yhteisöömme kuuluville. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla mixedfinns@gmail.com

Lue tietosuojaselosteemme.

Meistä sanottua

”Kouluttauduimme jäsenjärjestöjemme kanssa antirasistisesta järjestöviestinnästä sekä antirasistisestatoiminnasta Mixed Finns ry:an järjestämässä webinaari-koulutuksessa. Koulutus oli innostava ja motivoiva paketti täyttä asiaa naisjärjestötoimijoille ja herätti myös halun jatkokouluttautumista varten. Saimme täyden paketin termistöä ja taustatietoa sekä konkreettisia vinkkejä antirasistisempaan viestintään ja muuhun organisaation toimintaan, mikä oli iso plussa. Osallistujien osallistaminen oli inspiroivaa! Kiitos Alice ja Janina!”

Salla Kajanmaa, viestinnän koordinaattori, Naisjärjestöjen Keskusliitto

”Mixed Finns ry:n kouluttajat ovat ajan tasalla siitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu! Koulutuksissa yhdistyy kouluttajien huippuakateeminen asiantuntijuus vahvaan kokemusasiantuntijuuteen. Kouluttajien esitystapa on selkeä, empaattinen, motivoiva ja ennen kaikkea kulttuurisensitiivinen. Koulutukset herättävät ajattelemaan mutta myös ottamaan pieniä rohkeita askeleita kohti kaikille yhtäläisesti hyvää antirasistista arkea. Teoria ja käytäntö punotaan yhteen oivaltavasti! Mixed Finns ry:n koulutuksessa tulee vahvasti sellainen tunne, että tässä ovat nyt oikeat ihmiset oikealla asialla!”

Ulla Lehtonen (FT, TM), lehtori, Tikkurilan lukio (Vantaa); Kulttuurikameleontit ry:n perustajajäsen

Referenssejä